Dr. Edvard Kobal

Kot raziskovalec je proučeval sinteze organskih kemijskih spojin, ki se uporabljajo
v farmacevtski industriji. Sedaj raziskuje odnose med znanostjo in družbo, razvoj
znanosti, prenos znanosti, evalviranje in management znanosti ter raziskovalne
dejavnosti, ukvarja se tudi z zgodovino znanosti.

Od zgodnjih 80. let 20. stoletja razvija in uvaja nove modele uvajanja ljudi, zlasti
mladih v raziskovalno dejavnost. Prav tako se ukvarja s pristopi k izboljšanju
razumevanja znanosti in dvigom stopnje znanstvene pismenosti posameznih javnosti
in nacionalne družbe kot celote.

V obdobju 1986-1991 je načrtoval, uvedel in skrbel za nadaljnji razvoj gibanja
– uvajanja mladih ljudi v Mestni občini Ljubljana v znanost »Zaupamo v lastno
ustvarjalnost«. V obdobju 1991-1994 je razvil in vodil nacionalni program »Uvajanje
ljudi v znanost in tehnologijo« za pospeševanje policentričnega razvoja Slovenije
na tem področju. Kot sestavni del je spodbujal nastajanje centrov za promocijo
znanosti. Od leta 1994 razvija program »Izboljšanje javnega razumevanja znanosti
in tehnologije« v okviru Slovenske znanstvene fundacije, ki je slovenska različica
programa Evropske komisije. V Sloveniji je vpeljal letni slovenski festival znanosti, ki
je tudi sestavni del evropskega festivala znanosti ter letno tehnološko konferenco
kot letni Noordungov forum.

Kot (so)urednik in publicist je slovenski in mednarodni trg obogatil s številnimi
publikacijami in članki z aktualno problematiko s področja znanosti in raziskav,
tako v dnevnem časopisju, kot tudi v okviru periodičnih publikacij. Zlasti pomembni
so intervjuji z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki ter mladimi
nadebudnimi začetniki v znanosti, ki so danes že uveljavljeni raziskovalci.

Inštitut za etiko – VZORNIKI – dr. Edvard Kobal from Institut za etiko on Vimeo.