akad. prof. dr. Jože Trontelj
(1939 – 2013)

Akademika prof. dr. Jožeta Trontlja, našega soustanovitelja in predsednika, ni več med nami.  Izgubili smo človeka, ki je v eni osebi utelešal svetovno pomembne znanstvene dosežke in človeško veličino, najvišji intelektualni domet in plemenito dobroto, neomajno delavnost in predanost družini, strokovno odličnost in širino modrosti, najvišje strokovne, poklicne, družbene funkcije in veliko osebno skromnost, svetovljanstvo in domoljubje, vrhunsko strokovno zavzetost za etiko, medicinsko etiko in bioetiko ter uresničevanje etičnih, moralnih in vrednotnih idealov v osebnem življenju. Še kako in hvaležno pa si štejemo njegovo prisotnost in podporo v čast člani in sodelavci Inštituta za etiko, ki je bil ustanovljen po njegovi zaslugi in je deloval pod njegovim predsedstvom do nenadnega in bolečega odhoda. Kot angel varuh je bil z nami nekdo, ki je utelešal znanstveno erudicijo, etiko in najvišje vrednote na poti resnice in dobrote.

Svojo nesporno avtoriteto, svoje veliko človeško, strokovno in znanstveno bogastvo je že dolgo posvečal medicinski etiki in bioetiki, v zadnjem času pa je vse bolj poudarjal potrebo po etičnem poglabljanju in utrjevanju slovenske družbe in družbe nasploh.  Pri tem si je še posebej prizadeval za pomoč in podporo vzgojiteljem in učiteljem pri izpolnjevanju njihovega vzgojnega poslanstva, ki predpostavlja visoke etične standarde in vrednotno zavest. V njih je videl pomembne nosilce ideje, da bi z večjo integracijo etičnih standardov in vrednot v vzgojo in izobraževanje ustvarjali pogoje za velik premik sodobne družbe v stabilno družbo znanja in vrednot, družbo blagostanja, sreče in modrosti. Ta ideja je prav po njegovi zaslugi prerasla v družbeni projekt, ki naj bi jo uresničil in udejanil v Sloveniji, pa tudi širše prek evropskih in svetovnih povezav in institucij, v katerih je akademik prof. dr. Jože Trontelj ustvarjalno in iniciativno sodeloval. Njegova ocena je bila, da gre za  idejo in projekt, ki zasluži ne samo vsestranski posluh naše in širše družbe, ampak tudi izrecno in konkretno angažiranje SAZU in sorodnih vrhunskih ustanov po svetu. Prav v aktivni pobudi SAZU je videl pomembno izpolnitev visokega družbenega poslanstva naše najvišje znanstvene in umetniške ustanove. V vlogi predsednika SAZU se je zato osebno in strokovno zavzel za ustanovitev inštituta, ki mu je od nastanka tudi predsedoval.

Uresničevanje prizadevanj na področju etičnih standardov in vrednot v vzgoji in izobraževanju je akad. prof. dr. Jože Trontelj upravičeno povezal s samim bistvom vzgojiteljskega in učiteljskega poslanstva in v teh prizadevanjih je tudi upravičeno videl temelj za vračanje in povečevanje ugleda vzgojiteljskega in učiteljskega dela v naši družbi, ki temu pomembnemu stebru lastne moči in zrelosti že nekaj časa ni posvečala zadostne pozornosti. In prav na področju umeščanja vrednot v vzgojo in izobraževanje je akad. prof. dr. Jože Trontelj z Inštitutom za etiko in pod pokroviteljstvom in podporo predsednika Republike Slovenije organiziral v septembru 2013 veliko konferenco vodstev vrtcev in osnovnih šol Slovenije na  Brdu pri Kranju. Ta konferenca pomeni tudi začetek neposrednega izvajanja projekta integracije etičnih standardov in vrednot v vzgojo in izobraževanje, projekta, ki se že tudi nadaljuje v svojih naslednjih fazah.

In čeprav je nenadna in prezgodnja smrt iztrgala iz naše srede velikega vzornika in mentorja, nam bo njegovo delo omogočilo nadaljevanje poslanstva inštituta in naših videnj s projekti, ki smo jih skupaj z njim začrtali in tudi začeli. V duhu ostaja z nami.

Spomin in njegov velik zgled nas navdajata z občutji zaveze in globoke hvaležnosti.

Življenjepis