Predstavitev inštituta

INŠTITUT ZA ETIKO je bil ustanovljen decembra 2012 pod okriljem Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti (SAZU) s soglasno podporo članstva kot odziv na razmere v naši državi, družbi in širši skupnosti. Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja večje integracije etičnih standardov, vrednot in vrhunskega znanja v slovensko družbo.

 

INŠTITUT ZA ETIKO smo ustanovili izhajajoč iz  naslednjih spoznanj:

  • Perspektiva človeštva temelji na dveh velikih in medsebojno povezanih temeljih, na znanju in na vrednotah.
  • Prvi temelj stabilne družbe prihodnosti je znanje. Že dolgo je jasno, da brez znanja ni mogoče reševati nalog in problemov, s katerimi se človek sooča. Med temi so tudi problemi, pred katere ga postavljata napredek znanosti in razvoj novih tehnologij.
  • Drug, še globlji temelj so vrednote in na njih  temelječi etika in morala človeške civilizacije. Od tega temelja je odvisno, kako bomo uporabljali znanje, ki je za naš obstoj in za preživetje neobhodno. Najhujši in najusodnejši  problemi človeštva so povezani z odpovedovanjem na tem področju,  z neupoštevanjem in s kršenjem vrednot, morale in etike.
  • Stabilno družbo bodočnosti lahko torej definiramo kot družbo znanja, temelječo na trajnih vrednotah. Gre za družbo, ki je znanstveno in tehnološko napredna, inovativna in ustvarjalna, hkrati pa polno delujoča tudi v etičnem, moralnem in vrednotnem pogledu. Za družbo, ki je ne samo odprta za vrhunski napredek znanja in tehnologije, temveč tudi vodilna v tem napredku, ki pa se tega napredka loteva odgovorno in etično, v skladu s kulturnimi in civilizacijskimi vrednotami in normami.
  • Za sodobno razvito družbo je torej ključnega pomena, da poskrbi za trajno in stabilno delovanje obeh temeljev znanja in vrednot.

V sodobnem razvitem svetu se je že v znatni meri uveljavilo spoznanje, da stabilne družbe prihodnosti ni mogoče oblikovati brez večjih naporov in prizadevanj na področju vrednot, morale in etike. Poznavanje vrednot in etičnih načel ne zadostuje, potrebno je njihovo udejanjanje v življenju posameznikov in družbe.

»Vzgoja uma brez vzgoje srca ni nobena vzgoja.«