Vizija in poslanstvo

Namen inštituta je širjenje in poglabljanje zavesti o vlogi in pomenu etike, vrednot in bioetike  oblikovanju skupne prihodnosti na vseh pomembnih področjih družbenega delovanja in še posebej na področju vzgoje in izobraževanja. Inštitut se bo posvečal tudi ustvarjanju pogojev za odličnost v pridobivanju znanj in za kakovostni medgeneracijski prenos visokih etičnih standardov in vrhunskih znanj.

»Vsi imamo kdaj neumne misli, a le modri jih znajo zamolčati.«