Program etika in vrednote v podjetju

 

Program etika in vrednote v podjetju temelji na isti osnovi, kot ostale aktivnosti Inštituta za etiko in vrednote. Za ovrednotenje trenutnega stanja v podjetju uporablja lastno metodologijo temelječo na Evropskem ogrodju etike in vrednot, obenem pa se poglobi v strategijo, vizijo in kulturo vsakega posameznega podjetja in smernice razvoja ustrezni prilagodi.

 

Kaj vsebuje program?

Program se izvaja projektno v skupnem trajanju 14 tednov, obenem pa napredek podjetja nato spremljamo 1x letno. Podjetje, ki uspešno opravi program, pridobi Certifikat etike in vrednot.

  • Uporaba metodologije Evropskega ogrodja etike in vrednot zagotavlja celovitost, uravnoteženost, ter primerljivost z drugimi podjetji.
  • Preučitev podjetja nam omogoča prilagoditev na specifike branže, ter tudi vizije, strategije in kulture vsakega posameznega podjetja.
  • Izvedba raziskave na temelju vprašalnika o odnosu deležnikov organizacije do vprašanj etike in vrednot je osnova za določitev trenutnega stanja v organizaciji.
  • Obdelava podatkov, ki so osnova za pripravo poročila, ter hrambo podatkov v skupni bazi Inštituta za etiko in vrednote za primerjave med podjetji, nacionalne in nadnacionalne študije.
  • Izobraževanje pripravimo na osnovi znanj IEV, ter informacij pridobljenih tokom raziskave, v skladu s cilji in vodili podjetja.
  • Etični kodeks; IEV na osnovi izvedenega programa raziskave in izobraževanj organizaciji pomaga pri določitvi  Etičnega kodeksa (EK) organizacije.
  • Zaključno poročilo in certifikat; Ob zaključki programa IEV pripravi končno poročilo o izvedbi programa, ter podjetju ob ustrezni uspešnosti izda Certifikat etike in vrednot.
  • Spremljanje napredka; podjetje s programom IEV in potrditvijo končnega poročila sprejme obligacijo za redni letni monitoring napredka etike in vrednot

ico_pdf_blue  Predstavitev programa v tiskalniku prijazni obliki

 


»Vsi imamo kdaj neumne misli, a le modri jih znajo zamolčati.«